การดำรงชีวิต

          

               

                               สิ่งมีชีวิต (organism)  อาจประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว (unicellular organism) สามารถดำรงชีวิตอยู่เดี่ยวๆได้ หรือประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์และมีการจัดลำดับขั้นในร่างกาย  โดยเซลล์ที่มีรูปร่างและหน้าที่เหมือนกัน  รวมกันเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อหลายชนิดมาทำงานร่วมกันเป็นอวัยวะ   อวัยวะหลายอวัยวะมาทำงานร่วมกันกลายเป็นระบบอวัยวะและระบบอวัยวะหลายระบบ มาทำงานร่วมกันอยู่ในร่างกายของสัตว์  เพื่อให้สัตว์ดำรงชีวิพอยู่ได้

Advertisements